Mauro Gipso Roberto Simpsi - Torre San Marco - Gardone Riviera